المشاركات

عرض المشاركات من مارس 30, 2010

petit dico français-SMS

proverbes arabes

proverbes arabes امثال  عربية بالفرنسية


فسر حلمك بالفرنسية:

فسر حلمك بهذة الكلمات ومعانيها بالفرنسية:

قاموس فرنسى للاطفال

صورة

قاموس فرنسى مصور جميل جدا

مواقع فرنسية مهمة

A la DECOUVERTE de la NOUVELLE ORTHOGRAPHE: une ressource pour les enseignants et les élèves qui aimeraient découvrir et se familiariser avec les nouvelles règles orthographiques, un site de la Communauté française de Belgique