المشاركات

عرض المشاركات من أغسطس 2, 2020

Les voyelles nasales

صورة
Les six voyelles nasalesتعلم نطق كلمات اللغة الفرنسية الحروف المتحركه الانفيةتابع الفيديو : شرح واضح ونطق واضح وتدريبات مكثفه اخر الفيديو

Alphabet phonétique international
Voyelles :المتحركه والانفيه
[i]         il, vie, lys
[e]        blé, nager, été
[ɛ]        paix, bleuet, persil, baleine
[a]        table, patte, moral
[ɑ]        bas, pâte, drap, éclat
[ɔ]        mort, anglophone, acropole, rhum
[o]        dos, aube, eau, rôle
[u]        roue, coût
[y]        nue, têtu
[ø]        bleu, vœu, jeûne
[œ]       beurre, meuble, œuf
[ə]        le, denier, menuet
[ɛ̃]        matin, plein, main
[ɑ̃]        rang, dent, temps, ambre
[ɔ̃]        bon, nombre
[œ̃]       lundi, défunt, humble

Consonnes :الساكنه

[p]        patrie, coupe, japper
[t]         terre, vite, thé, bette
[k]        col, qui, bac, kayak
[b]        bas, noble, rabbin
[d]        danse, laide, additif
[g]        gauche, vague, guide
[f]         fou, veuf, phrase
[s]        se, ce, balançoire, tresse, ration, science
[ʃ]         cheval, vache, schisme
[v]…